Info om Trykkbølgebehandling

trykkbølgebehandlingTrykkbølgebehandling er en ny fysikalsk behandlingsmodalitet som kan benyttes ved langvarige smerter i muskel- og skjelettapparatet. Trykkbølgemaskinen består av en kontrollenhet der antallet trykkbølger, styrke og frekvens stilles inn på forhånd. Selve kontrollenheten genererer trykkbølger gjennom å komprimere luft som overføres til det smertefulle området på kroppen via et pistollignende håndsett. Trykkbølgene som føles i området som behandles er altså komprimert luft, og kjennetegnes som en serie av raske slag.

Hvordan virker trykkbølge?

Trykkbølgebehandling yter sin virkning ved at trykkbølgene genererer mikrotraumer i det skadde vevet. Kroppen setter så igang en tilhelingsprossess Enkelt forklart er trykkbølge en prossess der mikrotraumer påføres langvarig skadet vev der det er antatt av kroppens egen selvhelingsevne er stoppet opp. Disse mikrotraumene setter igang en ny tilhelingsprossess der denne tidligere har stoppet opp.

Hvilke tilstander kan behandles?

Seneproblematikk i skulder, albue, hofte, knær og ankel, slik som kalkskulder, musearm/golfalbue, gluteus-tendinopati og achilles-tendinopati. I tillegg er det vist god effekt ved behandling av hofteleddsarthrose og plantar fasciit.

Gjør behandlingen vondt?

Trykkbølgebehandling er forbundet med noe smerte under selve behandlingen. Det er dog sjelden at pasienten ikke er istand til å tolerere dette i de ti minuttene behandlingen tar å gjennomføre. I timene etter en behandling med trykkbølge er det vanlig at det affiserte området oppleves som mindre smertefullt. Full effekt av behandlingen oppnåes som regel etter tre til fire uker.

Fordeler med trykkbølgebehandling

Trykkbølgebehandling er en ikke-invasiv behandlingsform. Dette betyr at behandlingen er skånsom, og foregår uten noen form for “inngrep”. I mange tilfeller er et utal behandlinger forsøkt tidligere, uten at dette har hjulpet nevneverdig. Tidligere har slike behandlingsresistente smertetilstander blitt gjenstand for behandling med kortison-injeksjon eller kirurgi. Trykkbølgebehandling kan i mange tilfeller erstatte dette.

trykkbølgebehandling