Smerte-Hvor kommer det fra?

Jeg opplever til stadighet at mine pasienter tror det er noe galt med kroppen når de kommer til meg med ryggplager. Kanskje har de tidligere vær hos annet helsepersonell som i beste hensikt har konstatert at en skive har glidd ut av posisjon, en nerve ligger i klem eller de har slitasje i skjelettet. Slike forklaringer på smerte, gjerne styrket med bildediagnostiske funn fra røntgen eller MR søker å forklare opplevd smerte gjennom et mekanisk paradigme. I grove trekk kan man si at et slikt paradigme antar at opplevd smerte er et resultat av at reseptorer i kroppsvev sender signaler som direkte reflekterer vevets integritet. Altså at graden av opplevd smerte er direkte proporsjonalt til graden av skade i vevet. Intuitivt virker en slik smertemodell logisk. Mange har sikkert forsøkt å holde hånden under rennende vann der temperaturen blir gradvis kaldere. Da vil man gjerne oppleve at smerten tiltar i jevn takt med avtagende temperatur. En slik modell kan dog ikke forklare hvorfor man etter hvert vil oppleve at man tilpasser seg ubehaget fra det kalde vannet, nærmest slik at det føles varmere etter en tid.

Dette poenget illustrerer at opplevd smerte har en stor sammenheng med persepsjon, altså hvordan smertestimuli blir prosessert, identifisert og tolket hos den enkelte. Med andre ord: Ingen stimuli vil oppleves som smerte før hjernen har tolket signalene fra periferien og vurdert dette som potensielt farlig. I akutte tilstander er dette en hensiktsmessig respons, da det får oss til å unngå gjentatt harmfull stimuli som kan forringe helingsprosessen. Problemet oppstår når hjernen feiltolker informasjon fra periferien, slik at stimuli fra friskt vev oppfattes som smertefullt. Dette forklarer i stor grad hva som skjer i langvarige smertetilstander, inklusive ryggsmerter. Hjernen tror at vevet fortsatt er skadet, og fortsetter derfor å fortolke innkommende signaler som fare, hvilket manifesterer i smerte.

I enkelte tilfeller er det samsvar mellom pasientens smerte og bildediagnostiske funn. Et eksempel på dette er prolapser i rygg og nakke, hvilket kan forårsake sekundær irritasjon av nervetråder der de går ut av ryggmargen. På folkemunne kalles dette isjias, noe veldig mange har opplevd som ubehagelige sensasjoner i armer eller bein. Ryggsmerter kan i sjeldne tilfeller være et resultat av alvorlig underliggende sykdom, eksempelvis noen former for kreft som har spredt seg til skjelettet, samt enkelte revmatiske lidelser. Til tross for dette er opptil 90% av ryggsmerter uspesifikke, det vil si at det ikke er mulig å påvise verken årsak eller vevsskade.

Hvilken relevans har dette for mine pasienter? I veldig mange tilfeller oppnår pasienter smertelette og betydelig funksjonsbedring som et resultat av å bli forklart hvordan skade, smerte, tanker og adferd henger sammen. Vi kaller dette å avdramatisere. Dette er selvfølgelig ikke det samme som å bagatellisere pasientens plager, men heller et forsøk på å bevisstgjøre pasienten om at smerte ikke nødvendigvis signaliserer at noe er alvorlig galt. Dersom en pasient er blitt fortalt at en skive har sklidd ut vil dette i noen tilfeller oppleves som alvorlig. En risikerer at pasienten utvikler en irrasjonell antagelse om at kroppen er en skjør struktur som ikke er i stand til å tåle belasting. Bevegelse som framprovoserer smerte vil derfor unngås for enhver pris i frykt for å skade ryggen og utvikle ytterligere smerter. Ethvert tegn på smerte ved bevegelse vil tolkes som farlig, noe som vil innsnevre pasientens bevegelsesfrihet ytterligere. Her har vi den klassiske onde sirkelen av kroppslige sensasjoner, tanker, følelser og adferd manifestert som smerteunngåelsesadferd.

Dersom du skulle utvikle smerter i ryggen er mitt tips følgende: Vær klar over at det etter all sannsynlighet ikke er noe galt med ryggen. Ingen laboratorietest eller bildediagnostisk undersøkelse vil kunne påvise årsaken til smertene dine. Du tenker kanskje at dette er dumt og at smertene da er innbilt? Som tidligere nevnt er all smerte en output fra hjernen. Derfor trenger man heller ikke frykte det gamle stigmaet ”det sitter bare i hodet”. Vit at smertene du opplever er høyst virkelige, men ikke er farlige og at de etter all sannsynlighet vil gå over innen kort tid. Vær i bevegelse til tross for at dette gjør vondt. Jeg kan forsikre deg om at du ikke ødelegger ryggen ytterligere, da ingenting er ødelagt i utgangspunktet.

 

Kilder:

Leeuw, Maaike, et al. «The fear-avoidance model of musculoskeletal pain: current state of scientific evidence.» Journal of behavioral medicine 30.1 (2007): 77-94.

Lærum, et al. ”Nasjonale kliniske rettningslinjer: Korsryggsmerter: med og uten nerverotaffeksjon” Formidlingsenheten for muskel- og skjelettlidelser (FORMI)

Jensen, Maureen C., et al. «Magnetic resonance imaging of the lumbar spine in people without back pain.» New England Journal of Medicine 331.2 (1994): 69-73.

Baker, Alexander DL. «Abnormal magnetic-resonance scans of the lumbar spine in asymptomatic subjects. A prospective investigation.» Classic Papers in Orthopaedics. Springer London, 2014. 245-247.

Info om Trykkbølgebehandling

trykkbølgebehandlingTrykkbølgebehandling er en ny fysikalsk behandlingsmodalitet som kan benyttes ved langvarige smerter i muskel- og skjelettapparatet. Trykkbølgemaskinen består av en kontrollenhet der antallet trykkbølger, styrke og frekvens stilles inn på forhånd. Selve kontrollenheten genererer trykkbølger gjennom å komprimere luft som overføres til det smertefulle området på kroppen via et pistollignende håndsett. Trykkbølgene som føles i området som behandles er altså komprimert luft, og kjennetegnes som en serie av raske slag.

Hvordan virker trykkbølge?

Trykkbølgebehandling yter sin virkning ved at trykkbølgene genererer mikrotraumer i det skadde vevet. Kroppen setter så igang en tilhelingsprossess Enkelt forklart er trykkbølge en prossess der mikrotraumer påføres langvarig skadet vev der det er antatt av kroppens egen selvhelingsevne er stoppet opp. Disse mikrotraumene setter igang en ny tilhelingsprossess der denne tidligere har stoppet opp.

Hvilke tilstander kan behandles?

Seneproblematikk i skulder, albue, hofte, knær og ankel, slik som kalkskulder, musearm/golfalbue, gluteus-tendinopati og achilles-tendinopati. I tillegg er det vist god effekt ved behandling av hofteleddsarthrose og plantar fasciit.

Gjør behandlingen vondt?

Trykkbølgebehandling er forbundet med noe smerte under selve behandlingen. Det er dog sjelden at pasienten ikke er istand til å tolerere dette i de ti minuttene behandlingen tar å gjennomføre. I timene etter en behandling med trykkbølge er det vanlig at det affiserte området oppleves som mindre smertefullt. Full effekt av behandlingen oppnåes som regel etter tre til fire uker.

Fordeler med trykkbølgebehandling

Trykkbølgebehandling er en ikke-invasiv behandlingsform. Dette betyr at behandlingen er skånsom, og foregår uten noen form for “inngrep”. I mange tilfeller er et utal behandlinger forsøkt tidligere, uten at dette har hjulpet nevneverdig. Tidligere har slike behandlingsresistente smertetilstander blitt gjenstand for behandling med kortison-injeksjon eller kirurgi. Trykkbølgebehandling kan i mange tilfeller erstatte dette.

trykkbølgebehandling

Hvorfor skal du velge Helsepilotene?

Helhetlig og tverrfaglig helsekompetanse

De aller fleste som kontakter oss for å få hjelp gjør det fordi de har et problem med smerter i ryggen eller nakken. Noen ganger har smertene oppstått akutt etter et løft eller av andre konkrete årsaker. Som regel så ser vi at folk har gått i lang tid med en problemstilling som ikke er blitt gjort noe med, og hvor det er vanskelig å identifisere årsaken til smertene. (mer…)

Sengevæting & kiropraktikk

Noe som forekommer for de aller fleste barn er å tisse i sengen.  Noen ser på det som et problem, mens andre regner det for en naturlig del av å vokse opp. Enkelte barn bare bestemmer seg for å slutte, mens for andre er det en lengre proseess.  Men når er det er problem og når er det kun uhell? Når skal man oppsøke hjelp og ikke minst HVOR? (mer…)

Helsepilotene holder kurs

Kiropraktor Kristian Kvam foreleser om stress og forebygging helse

Foto av Nina Berggren Monsen – Fagbladet

I går holdt vi kurs for trafikkbetjenter fra flere steder i Norge hos Fagforbundet i Oslo. Vi snakket om forebygging av slitasjeskader og generelle helseplager. Stressmestring og avspenning var også en stor del av innholdet. (mer…)

Helsepilotene blogger og blir fler

Vi i Helsepilotene har startet å blogge, og dette første innlegget bærer med seg nyheter. I løpet av høsten så ble det gjort avtaler med forskjellige behandlere som har lyst til å jobbe sammen med oss kiropraktorene. Sammen vil vi utvikle konseptet og tilbudet på Helsepilotene videre. (mer…)